Wysokość refundacji

Dofinansowania do aparatów słuchowych udzielają:

Dofinansowanie NFZ do aparat słuchowego logo

1. Dofinansowanie NFZ do zakupu aparatów słuchowych, środków pomocniczych oraz wkładek usznych od 01.01.2024r

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzneAparaty słuchowe na przewodnictwo kostneWkładki uszne
1 050 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)
2 100 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch wkładek usznych)
Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzneAparaty słuchowe na przewodnictwo kostneSystem FMWkładki uszne
1 050 zł x 2
(raz na 5 lata, do dwóch aparatów słuchowych)
2 100zł x 2
(raz na 5 lata, do dwóch aparatów słuchowych)
2 750 zł x 1
(raz na 5 lata, do systemu FM)
50 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch wkładek usznych)
Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzneAparaty słuchowe na przewodnictwo kostneWkładki uszne
1 500 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)
3 000 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch wkładek usznych)
Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzneAparaty słuchowe na przewodnictwo kostneSystem FMWkładki uszne
3 000 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)
3 000 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)
2 750 zł x 1
(raz na 5 lat, do systemu FM)
60 zł x 2
(każdorazowo, do dwóch wkładek usznych)

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych z NFZ:

 • Pacjent jest osobą ubezpieczoną.
 • Pacjent posiada wystawiony przez lekarza laryngologa i potwierdzony, wniosek na aparat słuchowy.
 • W okresie ostatnich 3 lub 5 lat (patrz tabela), Pacjent nie otrzymał dofinansowania na zakup aparatu słuchowego z NFZ.

1. Dofinansowanie z NFZ na zakup aparatu słuchowego, środków pomocniczych oraz wkładek usznych

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

1 050 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

2 100 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

Wkładki uszne

50 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch wkładek usznych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

1 050 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

2 100 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

System FM

2 750 zł x 1
(raz na 5 lata, do systemu FM)

Wkładki uszne

50 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch wkładek usznych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

1 500 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

3 000 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

Wkładki uszne

50 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch wkładek usznych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

3 000 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

3 000 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)

System FM

2 750 zł x 1
(raz na 5 lat, do systemu FM)

Wkładki uszne

60 zł x 2
(każdorazowo, do dwóch wkładek usznych)

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFZ:

 • Pacjent jest osobą ubezpieczoną.
 • Pacjent posiada wystawiony przez lekarza laryngologa i potwierdzony przez NFZ, wniosek na aparat słuchowy.
 • W okresie ostatnich 3 lub 5 lat (patrz tabela), Pacjent nie otrzymał dofinansowania na zakup aparatu słuchowego z NFZ.

2. Dofinansowanie z PCPR na zakup aparatu słuchowego dla mieszkańców Warszawy.

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzneAparaty słuchowe na przewodnictwo kostneSystem FM
2 925 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)
3 000 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)
2750 zł x 1
(raz na 5 lat, do systemu FM)
Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzneAparaty słuchowe na przewodnictwo kostneSystem FM
4 500 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)
3 000 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)
2750 zł x 1
(raz na 5 lat, do systemu FM)

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych z PCPR:

 • Pacjent jest osobą ubezpieczoną posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką.
 • Pacjent posiada wystawiony przez lekarza laryngologa i potwierdzony, wniosek na aparat słuchowy.
 • Pacjent spełnia kryterium dochodów, indywidualne dla każdego oddziału PCPR.
 • Przedstawienie faktury na zakupiony aparat słuchowy oraz złożenie wniosku do PCPR.

*wysokość dofinansowania PCPR oraz zasady jego przyznawania są różne, w zależności od powiatu właściwego co do zamieszkania Pacjenta

2. Dofinansowanie z PCPR na zakup aparatu słuchowego dla mieszkańców Warszawy.

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

2 925 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

3 000 zł x 2
(raz na 5 lat, do dwóch aparatów słuchowych)

System FM

2 750 zł x 1
(raz na 5 lat, do systemu FM)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne

4 500 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne

3 000 zł x 2
(raz na 3 lata, do dwóch aparatów słuchowych)

System FM

2 750 zł x 1
(raz na 5 lat, do systemu FM)

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie ze środków PCPR:

 • Pacjent jest osobą ubezpieczoną posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką ((w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
 • Pacjent posiada wystawiony przez lekarza laryngologa i potwierdzony przez NFZ, wniosek na aparat słuchowy.
 • Pacjent spełnia kryterium dochodów, indywidualne dla każdego oddziału PCPR.
 • Przedstawienie faktury na zakupiony aparat słuchowy oraz złożenie wniosku do PCPR.

wysokość dofinansowania PCPR oraz zasady jego przyznawania są różne, w zależności od powiatu właściwego co do zamieszkania Pacjenta

3. Dofinansowanie z MOPS na zakup aparatu słuchowego.

Wysokość dofinansowania ze środków MOPS ustalana jest indywidualnie na wniosek Pacjenta. Zależy od dochodów Pacjenta oraz od wysokości funduszy, jakimi dysponuje MOPS w danym roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z wybranymi oddziałami OTOTECHNIKA.

4. Inne dofinansowania.

Pacjent może również starać się o dodatkowe dofinansowania z różnych instytucji takich jak: