Jak uzyskać refundację?

refundacja NFZ na jednej wizycie w ototechnika

Jak uzyskać refundację NFZ do aparatu słuchowego

Dzięki współpracy z lekarzami, którzy przyjmują w naszych placówkach, refundacja NFZ do aparatów słuchowych realizowana jest na miejscu w naszych Gabinetach. Sprowadza się do odbycia umówionej wcześniej wizyty w wybranym oddziale OTOTECHNIKA i obejmuje 4 następujące etapy:

ETAP 1

Konsultacja protetyczna i dobór aparatów słuchowych

Podczas wizyty w Gabinecie OTOTECHNIKA, Protetyk słuchu wykonuje badanie słuchu i otoskopię uszu, aby na tej podstawie stwierdzić jakie aparaty słuchowe będą odpowiednie dla Pacjenta. Na podstawie wykonanego badania, aparaty słuchowe są programowane oraz przymierzane Pacjentowi. Proces dopasowania kończy się pobraniem wycisku ucha, który posłuży do wykonania indywidualnie dopasowanej wkładki usznej bądź obudowy aparatu wewnątrzusznego.

ETAP 2

KONSULTACJA Z LARYNGOLOGICZNA I UZYSKANIE ZLECENIA NFZ

Po konsultacji laryngologicznej w naszej placówce lekarz laryngolog na podstawie wykonanego przez Protetyka słuch badania słuchu, wystawi Pacjentowi dwa egzemplarze „zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, których wzór można pobrać z internetu.

  • zlecenie na aparaty słuchowe, kod P.01.01
  • zlecenie na wkładki uszne, kod P.03.01 

ETAP 3

POTWIERDZENIE ZLECEŃ NA ZAKUP APARATÓW SŁUCHOWYCH

Potwierdzanie zleceń obywa się na dwa sposoby. W przypadku zleceń wystawionych elektronicznie to lekarz dokonuje jego potwierdzenia, a Pacjent otrzymuje wydruk z unikatowym numerem zlecenia. W przypadku zlecenia wypisanego odręcznie przez lekarza należy je potwierdzić we właściwym oddziale NFZ. Może tego dokonać Pacjent, osoba trzecia lub drogą pocztową.

ETAP 4

ZAKUP APARATÓW SŁUCHOWYCH I REALIZACJA ZLECEŃ NFZ

Podczas tej samej lub drugiej wizyty w wybranym gabinecie OTOTECHNIKA, na podstawie zatwierdzonego zlecenia, podczas zakupu aparatu słuchowego od ceny zostanie odjęta przysługująca refundacja NFZ. W tym celu należy dostarczyć oryginały zatwierdzonych zleceń wraz z nadanym indywidualnym numerem zlecenia do OTOTECHNIKA.

* Od 01.01.2020r zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane i potwierdzane jest przez lekarza laryngologa w formie elektronicznej. W przypadku braku dostępu do internetu w gabinecie lekarskim lub awarii elektronicznego systemu NFZ zlecenie może być wpisane ręcznie przez lekarza. 

Pozostałe instytucje, które refundują zakup aparatów słuchowych

Oprócz podstawowej refundacji do zakupu aparatów słuchowych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Pacjenci ze stwierdzonym niedosłuchem mogą otrzymać dofinansowanie również z innych instytucji, taki jak:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Fundacje łamiące bariery osób niepełnosprawnych

Kompleksowo pomagamy naszym Pacjentom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem możliwych dofinansowań. Podczas bezpłatnej wizyty udzielamy szczegółowych informacji o możliwościach oraz wysokości refundacji, która przysługuje poszczególnym grupom Pacjentów.