Klasy i ceny

KLIKNIJ I WYBIERZ CENNIK APARATÓW SŁUCHOWYCH

Cennik - PHONAK

KLASA PODSTAWOWA – ceny od 1 815 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Phonak udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
PhonakVitus+ BTE-micro 
PhonakVitus+ BTE-P 
PhonakVitus+ BTE-UP 
PhonakVitus+ RIC-312TNOWOŚĆ
PhonakVitus+ ITE-10NW O 
PhonakVitus+ ITE-312 
PhonakVitus+ ITE-13 
PhonakVitus BTE-micro 
PhonakVitus BTE-P 
PhonakVitus BTE-UP 
PhonakCros II 13 Custom 
PhonakCros II 312 Custom 
PhonakCros II 13 
PhonakCros II 312 
PhonakNaida Link M 
PhonakSky Link M 

 

KLASA ŚREDNIA – ceny od 2 599 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Phonak udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
PhonakAudeo L30-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo L30-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo L30-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo L50-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo L50-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo L50-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P30-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo P30-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo P30-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P30-13TNOWOŚĆ
PhonakAudeo P30-312NOWOŚĆ
PhonakAudeo P50-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo P50-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo P50-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P50-13TNOWOŚĆ
PhonakAudeo P50-312NOWOŚĆ
PhonakAudeo M30-R 
PhonakAudeo M30-RT 
PhonakAudeo M30-13T 
PhonakAudeo M30-312 
PhonakAudeo M30-312T 
PhonakAudeo M50-R 
PhonakAudeo M50-RT 
PhonakAudeo M50-13T 
PhonakAudeo M50-312 
PhonakAudeo M50-312T 
PhonakBolero M30-M 
PhonakBolero M30-PR 
PhonakBolero M50-M 
PhonakBolero M50-PR 
PhonakSky M30-M 
PhonakSky M30-SP 
PhonakSky M30-PR 
PhonakSky M50-M 
PhonakSky M50-SP 
PhonakSky M50-PR 
PhonakNaida P30-UPNOWOŚĆ
PhonakNaida P30-PRNOWOŚĆ
PhonakNaida P50-UPNOWOŚĆ
PhonakNaida P50-PRNOWOŚĆ
PhonakNaida M30-SP 
PhonakNaida M50-SP 
PhonakVirto M30-10 NW O 
PhonakVirto M30-312 NW O 
PhonakVirto M30-312 
PhonakVirto M50-10 NW O 
PhonakVirto M50-312 NW O 
PhonakVirto M50-312 

KLASA BIZNES – ceny od 5 199 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Phonak udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
PhonakAudeo L70-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo L70-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo L70-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P70-R FitNOWOŚĆ
PhonakAudeo P70-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo P70-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo P70-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P70-13TNOWOŚĆ
PhonakAudeo P70-312NOWOŚĆ
PhonakAudeo M70-R 
PhonakAudeo M70-RT 
PhonakAudeo M70-13T 
PhonakAudeo M70-312 
PhonakAudeo M70-312T 
PhonakBolero M70-M 
PhonakBolero M70-PR 
PhonakSky M70-M 
PhonakSky M70-SP 
PhonakSky M70-PR 
PhonakNaida P70-UPNOWOŚĆ
PhonakNaida P70-PRNOWOŚĆ
PhonakNaida M70-SP 
PhonakVirto M70-10 NW O 
PhonakVirto M70-312 NW O 
PhonakVirto M70-312 
PhonakVirto P70-TitaniumNOWOŚĆ
PhonakVirto M70-Titanium 

KLASA TOP – ceny od 7 299 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Phonak udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
PhonakAudeo L90-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo L90-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo L90-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P90-R FitNOWOŚĆ
PhonakAudeo P90-RNOWOŚĆ
PhonakAudeo P90-RTNOWOŚĆ
PhonakAudeo P90-RLNOWOŚĆ
PhonakAudeo P90-13TNOWOŚĆ
PhonakAudeo P90-312NOWOŚĆ
PhonakAudeo M90-R 
PhonakAudeo M90-RT 
PhonakAudeo M90-13T 
PhonakAudeo M90-312 
PhonakAudeo M90-312T 
PhonakBolero M90-M 
PhonakBolero M90-PR 
PhonakSky M90-M 
PhonakSky M90-SP 
PhonakSky M90-PR 
PhonakNaida P90-UPNOWOŚĆ
PhonakNaida P90-PRNOWOŚĆ
PhonakNaida M90-SP 
PhonakVirto M90-10 NW O 
PhonakVirto M90-312 NW O 
PhonakVirto M90-312 
PhonakVirto P90-TitaniumNOWOŚĆ
PhonakVirto M90-Titanium 

Cennik - SIGNIA

KLASA PODSTAWOWA – ceny od 1 726 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Signia / Siemens udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 1XNOWOŚĆ
SigniaStyletto 1XNOWOŚĆ
SigniaStyletto 1 
SigniaPure 10 1Nx 
SigniaPure Charge&Go 1AXNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 1XNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 1Nx 
SigniaPure 312 1AXNOWOŚĆ
SigniaPure 312 1XNOWOŚĆ
SigniaPure 312 1Nx 
SigniaPure 13 1Nx [T] 
SigniaMotion Charge&Go 1XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go P 1XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go SP 1XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go 1Nx 
SigniaMotion 13P 1Nx 
SigniaMotion 13 1Nx 
SigniaSilk 1XNOWOŚĆ
SigniaSilk 1Nx 
SigniaPrompt S /P /SP 
SigniaPrompt Click CT  
SigniaPrompt Click CIC 
SigniaIntuis 3 S /M /P /SP 
SigniaIntuis 3 RIC 312 
SigniaIntuis 3 Click CT /CIC 
SigniaIntuis 3 IT /CT/CIC 
SigniaInsio 1Nx IIC 
SigniaInsio 1Nx CIC 
SigniaInsio 1Nx ITC 
SigniaInsio 1Nx ITE 
SigniaSilk 1XNOWOŚĆ
SigniaCROS Silk Nx 
SigniaCROS Pure 312 Nx 
SigniaCROS Pure Charge&Go 
SigniaCROS Pure 

 

KLASA ŚREDNIA – ceny od 2 519 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Signia / Siemens udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
SigniaStyletto 2XNOWOŚĆ
SigniaStyletto 3AXNOWOŚĆ
SigniaStyletto 3XNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 3AXNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 2XNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 3XNOWOŚĆ
SigniaStyletto 2 
SigniaStyletto 3 
SigniaStyletto Connect 3 
SigniaPure Charge&Go 2AXNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 3AXNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 2XNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 3XNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 2Nx 
SigniaPure Charge&Go 3Nx 
SigniaPure 312 2AXNOWOŚĆ
SigniaPure 312 3AXNOWOŚĆ
SigniaPure 312 2XNOWOŚĆ
SigniaPure 312 3XNOWOŚĆ
SigniaPure 13 2Nx [T] 
SigniaPure 13 3Nx [T] 
SigniaPure 312 2Nx 
SigniaPure 312 3Nx 
SigniaPure 10 2Nx 
SigniaPure 10 3Nx 
SigniaMotion Charge&Go 2XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go P 2XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go SP 2XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go 3XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go P 3XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go SP 3XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go 2Nx 
SigniaMotion Charge&Go 3Nx 
SigniaMotion 13 3Nx 
SigniaMotion 13P 3Nx 
SigniaMotion 13 2Nx 
SigniaMotion 13P 2Nx 
SigniaSilk 2XNOWOŚĆ
SigniaSilk 3XNOWOŚĆ
SigniaSilk 2Nx 
SigniaSilk 3Nx 
SigniaInsio 2Nx IIC 
SigniaInsio Charge&Go 3AX ITC /ITENOWOŚĆ
SigniaInsio 3Nx CIC /ITC /ITE 
SigniaInsio 2Nx IIC 
SigniaInsio 3Nx CIC /ITC /ITE 

 

KLASA BIZNES – ceny od 4 719 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Signia / Siemens udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
SigniaKit ActiveNOWOŚĆ
SigniaActiveNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 5AXNOWOŚĆ
SigniaStyletto 5AXNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 5XNOWOŚĆ
SigniaStyletto 5XNOWOŚĆ
SigniaStyletto Connect 5 
SigniaStyletto 5 
SigniaPure Charge&Go 5AXNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 5X 
SigniaPure Charge&Go 5Nx 
SigniaPure 312 5AXNOWOŚĆ
SigniaPure 312 5X 
SigniaPure 13 5Nx (T) 
SigniaPure 312 5Nx 
SigniaPure 10 5Nx 
SigniaMotion Charge&Go 5XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go P 5XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go SP 5XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go 5Nx 
SigniaMotion 13 5Nx 
SigniaMotion 13P 5Nx 
SigniaSilk 5XNOWOŚĆ
SigniaSilk 5Nx 
SigniaInsio Charge&Go 5AX ITC /ITENOWOŚĆ
SigniaInsio 5Nx IIC 
SigniaInsio 5Nx CIC /ITC /ITE 

 

KLASA TOP – ceny od 6 259 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Signia / Siemens udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
SigniaKit Active ProNOWOŚĆ
SigniaActive ProNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 7AXNOWOŚĆ
SigniaStyletto 7AXNOWOŚĆ
SigniaKit Styletto 7XNOWOŚĆ
SigniaStyletto 7XNOWOŚĆ
SigniaStyletto Connect 7 
SigniaStyletto 7 
SigniaPure Charge&Go 7AXNOWOŚĆ
SigniaPure Charge&Go 7X 
SigniaPure Charge&Go 7Nx 
SigniaPure 312 7AXNOWOŚĆ
SigniaPure 312 7X 
SigniaPure 13 7Nx (T) 
SigniaPure 312 7Nx 
SigniaPure 10 7Nx 
SigniaMotion Charge&Go 7XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go P 7XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go SP 7XNOWOŚĆ
SigniaMotion Charge&Go 7Nx 
SigniaMotion 13 7Nx 
SigniaMotion 13P 7Nx 
SigniaSilk 7XNOWOŚĆ
SigniaSilk 7Nx 
SigniaInsio Charge&Go 7AX ITC /ITENOWOŚĆ
SigniaInsio 7Nx IIC 
SigniaInsio 7Nx CIC /ITC /ITE 

 

Cennik - AUDIO SERVICE

KLASA PODSTAWOWA – ceny od 1 319 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Audio Service udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
Audio ServiceVolta PB 
Audio ServiceVolta XS CNOWOŚĆ
Audio ServiceVolta P C 
Audio ServiceVolta HP C 
Audio ServiceXS 3 G4 
Audio ServiceDuo 3 G4 
Audio ServiceP 3 G4 
Audio ServiceHP 3 G4 
Audio ServiceMood 3 G4NOWOŚĆ
Audio ServiceIcon 3 G4 Mini CICNOWOŚĆ
Audio ServiceSina Volta C 
Audio ServiceIlea 3 G4NOWOŚĆ
Audio ServiceVega Volta C 
Audio ServiceConnexx CROS RIC G5 
Audio ServiceConnexx CROS RIC G4 

 

KLASA ŚREDNIA – ceny od 2 290 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Audio Service udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
Audio ServiceR Li 7.8NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 8 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 8 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 8 G6NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 8 G4 
Audio ServiceMood 6 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 6 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 6 G6NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 6 G5 
Audio ServiceMood 6 G4 
Audio ServiceMood 4 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 4 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 4 G6NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 4 G4 
Audio ServiceRixx 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceRixx 8 G4 
Audio ServiceRixx 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceRixx 6 G4 
Audio ServiceRixx 4 G5 
Audio ServiceRixx 4 G4 
Audio ServiceSun 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceSun 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceSun 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceXS 8 G4 
Audio ServiceXS 6 G4 
Audio ServiceXS 4 G4 
Audio ServiceDuo 8 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 8 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 8 G4 
Audio ServiceDuo 6 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 6 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDUO 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 6 G4 
Audio ServiceDuo 4 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 4 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDUO 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 4 G4 
Audio ServiceP 8 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceP 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceP 8 G4 
Audio ServiceP 6 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceP 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceP 6 G4 
Audio ServiceP 4 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceP 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceP 4 G4 
Audio ServiceHP 4 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceHP 6 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceHP 8 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceHP 8 G4 
Audio ServiceHP 6 G4 
Audio ServiceHP 4 G4 
Audio ServiceIcon 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceSina 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIlea 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIlea 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIlea 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIcon 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIcon 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIcon 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda BT 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda 8 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda BT 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda 6 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda BT 4 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda 4 G5NOWOŚĆ

 

KLASA BIZNES – ceny od 3 519  zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Audio Service udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
Audio ServiceR Li 7.12NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 12 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 12 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 12 G6NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 12 G4 
Audio ServiceRixx 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceRixx 12 G4 
Audio ServiceSun 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 12 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 12 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 12 G4 
Audio ServiceP 12 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceP 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceP 12 G4 
Audio ServiceHP 12 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceHP 12 G4 
Audio ServiceSina 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIlea 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIcon 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda BT 12 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda 12 G5NOWOŚĆ

 

KLASA TOP – ceny od 4 609 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Audio Service udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
Audio ServiceR Li 7.16NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 16 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 16 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceMood 16 G6NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceMood 16 G4 
Audio ServiceRixx 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceRixx 16 G4 
Audio ServiceSun 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 16 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 16 G5 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceDuo 16 G4 
Audio ServiceP 16 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceP 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceP 16 G4 
Audio ServiceHP 16 G6 Li-IonNOWOŚĆ
Audio ServiceHP 16 G4 
Audio ServiceSina 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIlea 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIcon 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda BT 16 G5NOWOŚĆ
Audio ServiceIda 16 G5NOWOŚĆ

 

Cennik - BERNAFON

Bernafon aparaty słuchowe.KLASA PODSTAWOWA – ceny od 1 199 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Bernafon udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 MNR T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 MNR TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 MNB T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 MNB TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 ITCNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 CICNOWOŚĆ
BernafonALPHA 1 IICNOWOŚĆ
BernafonVIRON 1 B105NOWOŚĆ
BernafonVIRON 1 miniRITE T RNOWOŚĆ
BernafonVIRON 1 miniRITE TNOWOŚĆ
BernafonVIRON 1 miniRITENOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 B105NOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 MNR TNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 MNRNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 ITCNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 CICNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 1 IICNOWOŚĆ

Bernafon aparaty słuchowe.KLASA ŚREDNIA – ceny od 1 939 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Bernafon udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 MNR T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 MNR TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 MNB T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 MNB TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 ITCNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 CICNOWOŚĆ
BernafonALPHA 5 IICNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 MNR T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 MNR TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 MNB T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 MNB TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 ITCNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 CICNOWOŚĆ
BernafonALPHA 3 IICNOWOŚĆ
BernafonVIRON 5 B105NOWOŚĆ
BernafonVIRON 5 miniRITE T RNOWOŚĆ
BernafonVIRON 5 miniRITE TNOWOŚĆ
BernafonVIRON 5 miniRITENOWOŚĆ
BernafonVIRON 3 B105NOWOŚĆ
BernafonVIRON 3 miniRITE T RNOWOŚĆ
BernafonVIRON 3 miniRITE TNOWOŚĆ
BernafonVIRON 3 miniRITENOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 B105NOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 MNR TNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 MNRNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 ITCNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 CICNOWOŚĆ
BernafonENTRA A 2 IICNOWOŚĆ
BernafonLEOX 3 Super PowerNOWOŚĆ
BernafonLEOX 3 Ultra PowerNOWOŚĆ

Bernafon aparaty słuchowe.KLASA BIZNES – ceny od 4 799 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Bernafon udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 MNR T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 MNR TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 MNB T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 MNB TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 ITCNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 CICNOWOŚĆ
BernafonALPHA 7 IICNOWOŚĆ
BernafonVIRON 7 B105NOWOŚĆ
BernafonVIRON 7 miniRITE T RNOWOŚĆ
BernafonVIRON 7 miniRITE TNOWOŚĆ
BernafonVIRON 7 miniRITENOWOŚĆ
BernafonLEOX 7 Super Power 
BernafonLEOX 7 Ultra Power 

Bernafon aparaty słuchowe.KLASA TOP – ceny od 7 249 zł*

* W związku z częstą aktualizacją cenników aktualne ceny aparatów słuchowych Bernafon udzielane są drogą telefoniczną.

ProducentModelNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 MNR T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 MNR TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 MNB T R NOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 MNB TNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 ITE HSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 ITE FSNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 ITCNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 CICNOWOŚĆ
BernafonALPHA 9 IICNOWOŚĆ
BernafonVIRON 9 B105NOWOŚĆ
BernafonVIRON 9 miniRITE T RNOWOŚĆ
BernafonVIRON 9 miniRITE TNOWOŚĆ
BernafonVIRON 9 miniRITENOWOŚĆ