Procedura pozyskiwania dofinansowania z NFZ -  aparaty słuchowe:

  

1. Badanie słuchu w gabinecie protetyki słuchu OTOtechnika.

 

2. Wizyta Pacjeta u lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), w celu uzyskania skierowania do lekarza laryngologa (audiologa).
J
eśli Pacjent posiada np. skierowanie stałe do laryngologa, krok należy pominąć.

 

3. Wizyta u lekarza specjalisty – laryngologa lub audiologa w ramach przyjęć na NFZ. 
Po konsultacji laryngologicznej lekarz wypisuje dwa egzemplarze "zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne":

 

- zlecenie na aparaty słuchowe, kod przedmiotu P084.00 (dorośli) / P084.01 (dzieci)

- zlecenie na wkładki uszne, kod przedmiotu P086.00 (dorośli) / P086.01 (dzieci)

 

Na wizytę do lekarza laryngologa należy zabrać wynik aktualnego badania słuchu.

 

4. Wizyta Pacjenta w najbliższym oddziale NFZ w celu zatwierdzenia otrzymanych zleceń.

Zlecenie może dostarczyć dowolna osoba, zaś do jego odbioru upoważniony jest wyłącznie Pacjent. NFZ wydaje również zlecenia osobom, które mają ze sobą pisemne upoważnienie Pacjnta do odbioru zatwierdzonego zlecenia. W opisanych powyżej przypadkach, zlecenie ztwierdzane jest "od ręki". W przypadku dostarczenia zlecenia przez osoby trzecie nie posiadające pisemnego upoważnienia, odsyłane jest na adres Pacjenta wpisany w zleceniu. Zlecenie można dostarczyć również drogą pocztową na adres przypisanego Pacjentowi oddziału NFZ:Mazowiecki Oddział NZF w Warszawie

  1. ul. Chałubińskiego 8

    00-613 Warszawa

Na zatwierdzenie zlecenia Pacjnt ma czas 30 dni od daty jego wystawienia przez laryngologa! Po tym czasie zlecenie traci ważność i konieczna jest ponowna wizyt u lekarza laryngologa.

Zatwierdzone zlecenie również posiada termin ważności, który zostanie wpisany na odwrocie przez pracownika NFZ. Przed upływem tego terminu należy zgłosić się do gabinetu protetyki słuchu celem dopasowania oraz zakupu aparatu słuchowego.

 

5. Wizyta Pacjenta w Gabinecie protetyki słuchu OTOtechnika


Na podstawie zatwerdzonego zlecenia, od ceny aparatu słuchowego zostanie odjęta kwota przysługującego dosinansowania z NFZ. W tym celu należy dosarczyć oryginały zatwierdzonych wcześniej zleceń na aparat słuchowy oraz wkładkę uszną.

Rejestracja telefoniczna OTOtechnika pod numerem 739 000 409.

2018  OTOTECHNIKA- Aparaty słuchowe, Badanie słuchu Warszawa