Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OTOTECHNIKA Aparaty Słuchowe z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, Polska;

2) Inspektorem ochrony danych w OTOTECHNIKA Aparaty Słuchowe jest Przemysław Zień, email: info@ototechnika.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych w szczególności w celu umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym, wykonywania połączeń telefonicznych jak również wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej oraz SMS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz upoważnione podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google, Microsoft, celem przechowywania danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa, na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązał się do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UOD gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, Proces profilowania nie będzie zautomatyzowany.