Podział aparatów słuchowych ze względu na budowę

Podział aparatów słuchowych -rodzaje

Zauszne aparaty słuchowe BTE

- Aparaty zauszne (BTE)

Mogą być różnych rozmiarów, kształtów oraz barwy. Z reguły większe aparaty zauszne cechują się dużym wzmocnieniem, więc przeznaczone są dla osób z głębom stopniem niedosłuchu. W zależności od rozmiarów zasilane są bateriami 675, 13, 312 lub 10. Cała elektronika takiego aparatu umieszczona jest w obudowie i znajduje się za uchem Pacjenta. Dźwięk zaś doprowadzany jest do ucha za pośrednictwem indywidualnie dopasowanej wkładki usznej połączonej z aparatem dźwiękowodem. W zależności od konstrukcji oraz rodzaju stosowanej wkładki usznej dźwiękowód może być standardowy lub cieniutki.

 

 

Zauszne aparaty słuchowe RIC

- Aparaty zauszne ze słuchawką zewnętrzną (RIC)

To grupa aparatów zausznych o niewielkich rozmiarach i nowoczesnym kształcie. W odróżnieniu od tradycyjnych aparatów zausznych cechują się zewnętrzną słychawką, umieszczoną w indywidualnej wkładce usznej, bezpośrednio w uchu. Słuchawa połączona jest z aparatem za pomocą cienkiej wiązki przewodów umieszczonych wewnątrz sylikonowej rurki. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zmieniejszenia gabarytów aparatu, zredukowania efektu sprzężenia zwrotnego aparatu (piszczenie aparatu), oraz zwiększenie pasma przenoszenia słuchawki. Aparaty te zasilane są gółwnie przy użyciu baterii o rozm. 10.

 

 

Wewnątrzuszne aparaty słuchowe ITE

- Aparaty wewnątrzuszne (ITE)

Elektronika aparatu umieszczona jest w indywidualnej obudowie, wykonanej na podstawie wycisku ucha Pacjenta. Aparat stanowi jedną integralną część a nosi się go w przewodzie słuchowym zewnętrznych oraz wypełnia część małżowiny usznej (concha) Pacjenta. Aparaty te stanowią alternatywę dla osób ceniących sobie dyskrecję, ale z uwagi na głębokość niedosłuchu wymagających silnego wzmocnienia. Przeważnie zasilane są baterią o rozm. 312

 

 

 

Wewnątrzkanałowe aparaty słuchowe CIC

- Aparaty wewnątrzkanałowe (CIC)

Najmniejsze, dyskretne aparaty słuchowe. Podobnie jak w przypadku aparatów wewnątrzusznych nosi się je w przewodzie słuchowym zewnętrznym, z tą jednak różnicą że nie wypełniają małżowiny usznej dzięki czamu są kompletnie niewidoczne. Zasilane niajmniejszą batrią o rozm. 10, co niestety wpływa na ich którki czas pracy. Z uwagii na miniaturowe rozmiary aparatu wawnąrzkanałowego możliwość ich stosowania uwarunkowana jest od rozmiaru przewodu słuchowego zewnętrznego Pacjanta oraz stopnia niedosłuchu.

2019  Aparaty Słuchowe, Badanie Słuchu Warszawa - OTOTECHNIKA