W Gabinetach OTOTECHNIKA załatwiamy wszelkie formalności związane z uzyskaniem dofinansowania

z NFZ  dzięki współpracy z laryngologami, którzy przyjmują w naszych placówkach.

  


Procedura postępowania:

1. Badanie słuchu, wybór i dopasowanie aparatów słuchowych w gabinecie protetyki słuchu OTOtechnika.

2. Lekarza specjalista – laryngologa lub audiolog. Po konsultacji laryngologicznej w naszej placówce, lekarz wypisuje dwa egzemplarze "zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne":

 

     - zlecenie na aparaty słuchowe, kod przedmiotu P084.00 (dorośli) / P084.01 (dzieci)

- zlecenie na wkładki uszne, kod przedmiotu P086.00 (dorośli) / P086.01 (dzieci)

 

3. Wizyta Pacjenta w najbliższym oddziale NFZ w celu zatwierdzenia otrzymanych zleceń.

Zlecenie może dostarczyć osoba z rodziny Pacjenta lub Pacjent osobiście. NFZ zatwierdza również zlecenia dostarczone przez osoby trzecie, które mają ze sobą pisemne upoważnienie Pacjenta do odbioru zatwierdzonego zlecenia. W opisanych powyżej przypadkach, zlecenie zatwierdzane jest "od ręki". W przypadku dostarczenia zlecenia przez osoby trzecie nie posiadające pisemnego upoważnienia, zlecenie odsyłane jest na adres Pacjenta wpisany w zleceniu. Zlecenie można dostarczyć również drogą pocztową na adres przypisanego Pacjentowi oddziału NFZ:

Mazowiecki Oddział NZF w Warszawie

  1. ul. Chałubińskiego 8

    00-613 Warszawa

Na zatwierdzenie zlecenia Pacjent ma czas 30 dni od daty jego wystawienia przez laryngologa! Po tym czasie zlecenie traci ważność i konieczna jest ponowna wizyt u lekarza laryngologa. Zatwierdzone zlecenie jest ważne bezterminowo.

 

4. Odbiór aparatów słuchowych w wybranym Gabinecie protetyki słuchu OTOTECHNIKA.


Na podstawie zatwierdzonego zlecenia, od ceny aparatu słuchowego zostanie odjęta kwota przysługującego dofinansowania z NFZ. W tym celu należy dostarczyć oryginały zatwierdzonych wcześniej zleceń na aparat słuchowy oraz wkładkę uszną.

Rejestracja telefoniczna OTOTECHNIKA pod numerem 739 000 409.

2019  Aparaty Słuchowe, Badanie Słuchu Warszawa - OTOTECHNIKA