Dofinansowanie (Refundacja) do aparatu słuchowego

 

Pacjenci ze stwierdzonym niedosłuchem mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu aparatu, bądź niekiedy dwóch aparatów słuchowych z różnych instytucji. Dofinansowanie można otrzymać między innymi z:

NFZ logoPFRON logoMOPS logo

Firma otoTechnika posiada podpisaną umowę z NFZ, na podstawie której nasi Paciejci otrzymują refundacjię do zakupu aparatu słchowego z powyższych instytucji. Dzięki stałej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie (PCPR), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czy Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (MOPS) pomagamy naszym Pacjentom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem możliwych dofinansowań. Podczas bezpłatnej wizyty w naszym gabinecie udzielamy szczegółowych informacji o możliwościach oraz wysokości refundacji, która przysługuje poszczególnym grupom Pacjentów.

 

Poniżej przedstawiamy wysokość poszczególnych refundacji wraz z kryteriami ich otrzymania:

 

1. Dofinansowanie z NFZ na zakup aparatu słuchowego w roku 2019:

Wysokość Dofinansowania NFZ do aparatów słuchowych, środków pomocniczych oraz wkładek usznych

 

Grupa Pacjentów

Aparaty na przewodnictwo powietrzne

Aparaty na przewodnictwo kostne

wkładki uszne

Osoba dorosła, emeryt, rencista

700 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

1 260 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

50zł x 2

(do dwóch wkładkek usznych)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, osoba represjonowana, wojskowy

1 000 zł x 2 

(do dwóch aparatów słuchowych)

1 800 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

50 zł x 2

(do dwóch wkładkek usznych)

Dziecko oraz młodzież ucząca się do 26 roku życia

2 000 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

  1 800 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

60 zł x 2

(do dwóch wkładek indywidualnych)

Dziecko i młodzież ucząca się do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynna zawoowo

2 750 zł

(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

 

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie z środków NFZ:

1. Pacjent jest osobą ubezpieczoną

2. W okresie pięciu osatnich lat Pacjent nie otrzymał dofinansowania na zakup aparatu z NFZ

3. Pacjent posiada wystawiony przez lekarza laryngologa wniosek NFZ na aparat słuchowy

 

2. Dofinansowanie z PCPR / PFRON na zakup aparatu słuchowego dla mieszkańców Warszawy:

Wysokość Dofinansowanie z PCPR / PFRON do aparatów słuchowych, dla mieszkańców Warszawy

 

Osoba dorosła,emeryt, rencista

1 000 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

Dziecko oraz młodzież ucząca się do 26 roku życia

2 000 zł x 2

(do dwóch aparatów słuchowych)

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie z środków PCPR / PFRON :

1. Pacjent jest osobą ubezpieczoną posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką ((w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)

2. Pacjent posiada wystawiony przez lekarza laryngologa wniosek NFZ na aparat słuchowy

3. Pacjent spełnia kryterium dochodów, indywidualne dla każdego oddziału PCPR

 

3. Dofinansowanie z MOPS na zakup aparatu słuchowego:

Wysokość dofinansowania z środków MOPS ustalana jest indywidualnie na wniosek Pacjenta. Zależy od dochodów Pacjenta oraz od wysokości funduszy jakimi dysponuje MOPS w danym roku.

 

4. Inne dofinansowania:

Pacjent może również starać się o dodatkowe dofinansowania z różnych instytucji takich jak:

    - Zakład pracy

    - Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie

    - Fundacja Polsat, TVN

    - inne fundacje łamiące bariery osób niepełnosprawnych

 

2019  Aparaty Słuchowe, Badanie Słuchu Warszawa - OTOTECHNIKA