Profilaktyczne Badanie słuchu

Badanie słuchu przebieg

- Na czym polega badanie słuchu?

 

Podstawowym badaniem słuchu jest audiometria tonalna.

Badanie polega na określeniu progu słyszenia Pacjenta, tj. poziomu dźwięku (w dB) przy którym Pacjent zaczyna słyszeć czyste tony o różnych częstotliwościach. Badanie trwa kilkanaście minut i jest kompletnie bezbolesne. W celu wykonania badania słuchu, Pacjent zakłada specjalne słuchawki, w których protetyk słuchu odtwarza poszczególne dźwięki. Zadaniem Pacjenta jest zasygnalizowanie kiedy zacznie słyszeć dźwięk, poprzez przyciśnięcie przycisku. Na podstawie tych informacji uzyskujemy wynik badania w postaci audiogramu. W szczególnych przypadkach wykonujemy również badania nadprogowe oraz audiometrię mowy. Nadprogowe badania słuchu (SISI, Fowler, Tone Decay itp.) wykonywane są w celu dokładniejszego określenia przyczyny oraz lokalizacji stwierdzonego niedosłuchu. Audiometria mowy również wykonywana jest u osób ze stwierzonym niedosłuchem, w celu sprawdzenia rozumienia mowy przez Pacjenta. Ten typ badań słuchu wykonuje się również u osób, które są użytkownikami aparatów słuchowych w celu sprawdzenia skuteczności protezowania.

 

- Jakich informacji dostarcza Wynik Badania słuchu?

 

Na podstawie audiogramu określana jest sprawność narządu słuchu Pacjenta.

W przpadku stwierdzenia niedosłuchu dostarcza on informacji ilościowych - tj. jakiej głębokości jest niedosłuch dla poszczególnych częstosliwości, oraz informacji jakościowych - tj. jakigo rodzaju jest niedosłch (odbiorczy czy przewodzeniowy). Analiza wyniku badania słuchu pozwala określić dalszy sposób postępowania, kierując Pacjenta na terapię farmakologiczną, zabieg operacyjny bądź protezowanie aparatem słuchowym.

 

- Czy można wykonać badanie słuchu bez skirowania od lekarza?

 

Tak.

Wystarczy wcześniej zapisać się na badanie w naszym oddziale wypełniając formularz 

 

 
UMÓW SIĘ NA BADANIE
2019  Aparaty Słuchowe, Badanie Słuchu Warszawa - OTOTECHNIKA